สูตรหวยยี่กีเว็บโต๊ด Tode

สูตรหวยยี่กี เป็นสูตรที่คำนวนตัวเลขให้ทั้งหมด 2 ตัวเผื่อแทงเลขวิ่ง หรือ เลข 19 ประตู เลขที่มีโอกาสมากกว่า 50% มีโอกาสได้กำไรอย่างเห็นได้ชัด การลงทุนสมมุติว่าแทงเลข 1 ตัว 19 ประตู จะใช้ทุน บน-ล่าง ทั้งหมด 38 ตัว โอกาสถูก 19 % หากถูกจะได้เงินบาทละ 90 กำไรทั้งหมด 71 บาท เป็นต้น

รอบที่3ตัวบน2ตัวล่างให้เลข 1ให้เลข 2ผลใบ้หวย

 

  40.9%27.3%54.5%
15068831FALSE
23359012FALSE
30977788FALSE
47338879TRUE
51780524FALSE
61103621TRUE
71287740FALSE
82196547FALSE
90176053FALSE
106827142TRUE
117189689TRUE
126263882TRUE
137294266FALSE
148477676TRUE
158616860TRUE
166761698FALSE
176574378TRUE
189906265TRUE
192107382TRUE
204775601FALSE
211972590TRUE
223878185TRUE
23  71รอผล
24    รอผล
25    รอผล
26    รอผล
27    รอผล
28    รอผล
29    รอผล
30    รอผล
31    รอผล
32    รอผล
33    รอผล
34    รอผล
35    รอผล
36    รอผล
37    รอผล
38    รอผล
39    รอผล
40    รอผล
41    รอผล
42    รอผล
43    รอผล
44    รอผล
45    รอผล
46    รอผล
47    รอผล
48    รอผล
49    รอผล
50    รอผล
51    รอผล
52    รอผล
53    รอผล
54    รอผล
55    รอผล
56    รอผล
57    รอผล
58    รอผล
59    รอผล
60    รอผล
61    รอผล
62    รอผล
63    รอผล
64    รอผล
65    รอผล
66    รอผล
67    รอผล
68    รอผล
69    รอผล
70    รอผล
71    รอผล
72    รอผล
73    รอผล
74    รอผล
75    รอผล
76    รอผล
77    รอผล
78    รอผล
79    รอผล
80    รอผล
81    รอผล
82    รอผล
83    รอผล
84    รอผล
85    รอผล
86    รอผล
87    รอผล
88    รอผล
รอบที่3ตัวบน2ตัวล่างให้เลข 1ให้เลข 2ผลใบ้หวย

 

  40.9%22.7%54.5%
15068825TRUE
23359058TRUE
30977736FALSE
47338819FALSE
51780576TRUE
61103627FALSE
71287710TRUE
82196517TRUE
90176029FALSE
106827138TRUE
117189677TRUE
126263870FALSE
137294268FALSE
148477678TRUE
158616882TRUE
166761692FALSE
176574370TRUE
189906273FALSE
192107318TRUE
204775629FALSE
211972544FALSE
223878123TRUE
23  47รอผล
24    รอผล
25    รอผล
26    รอผล
27    รอผล
28    รอผล
29    รอผล
30    รอผล
31    รอผล
32    รอผล
33    รอผล
34    รอผล
35    รอผล
36    รอผล
37    รอผล
38    รอผล
39    รอผล
40    รอผล
41    รอผล
42    รอผล
43    รอผล
44    รอผล
45    รอผล
46    รอผล
47    รอผล
48    รอผล
49    รอผล
50    รอผล
51    รอผล
52    รอผล
53    รอผล
54    รอผล
55    รอผล
56    รอผล
57    รอผล
58    รอผล
59    รอผล
60    รอผล
61    รอผล
62    รอผล
63    รอผล
64    รอผล
65    รอผล
66    รอผล
67    รอผล
68    รอผล
69    รอผล
70    รอผล
71    รอผล
72    รอผล
73    รอผล
74    รอผล
75    รอผล
76    รอผล
77    รอผล
78    รอผล
79    รอผล
80    รอผล
81    รอผล
82    รอผล
83    รอผล
84    รอผล
85    รอผล
86    รอผล
87    รอผล
88    รอผล